W dniu 8 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie nastąpiło podpisanie umowy, w ramach projektu grantowego PFRON - dofinansowanego ze środków UE - Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

W imieniu władz powiatu dokument podpisali wicestarosta Lucjan Mileszczyk i członek zarządu Jarosław Budka.

 

W ramach realizacji ww. umowy odbędzie się zakup samochodu dostosowanego do transportu osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie transportu dla tych osób na terenie powiatu.