Urząd Pracy - logo

Pierwsze półrocze roku 2021 upłynęło w okresie pandemii COVID-19. Wszyscy obawialiśmy się zwolnień grupowych, likwidacji firm i redukcji zatrudnienia. Rząd podjął działania osłonowe dla ratowania gospodarki. W zakresie runku pracy wdrożone zadania spoczęły na urzędach pracy.

Do dnia 30.06.2021 r. na ten cel PUP w Lubartowie wydatkował kwotę 4 747 648 zł.

 

Stopa bezrobocia w powiecie lubartowskim wynosi 10,6% a zarejestrowanych jest 3 986 osób na dzień 30.06.2021r.

W kategorii osób zarejestrowanych ze względu na wiek przedstawia się to następująco:

18 - 24 lata 536 osób

25 - 34 lata 1179 osób

35 - 44 lata 1008 osób

45 - 54 lata 716 osób

55 - 59 lat 361 osób

 

W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu urząd skierował:

  • na prace interwencyjne i refundacje dla osób powyżej 50 roku życia – 87 osób
  • na roboty publiczne – 32 osoby
  • do odbycia stażu u pracodawców skierowano 248 osób
  • dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 38 osób
  • w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla pracodawcy, pracę podjęło 18 osób.

 

Powiatowy Urząd Pracy wydał 2 250 zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców i 324 oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Na dzień 30.06.2021 roku PUP w Lubartowie wydatkował na wszystkie aktywne formy kwotę ogółem 14 187 313 zł.

Wszystkie osoby chętne podniesieniem swoich kwalifikacji zapraszamy do udziału w szkoleniach grupowych i indywidualnych. Propozycje szkoleń przedstawiamy poniżej. Szczegółowe informacje na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, bądź w siedzibie urzędu.

Dysponujemy środkami na wszystkie formy aktywizacji. Zapraszamy wszystkich pracodawców jak i osoby bezrobotne do skorzystania z oferowanych przez urząd usług i instrumentów rynku pracy.

Informacja o sytuacji na regionalnym rynku pracy województwa lubelskiego na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

 

liczba osób bezrobotnych 71 514 osób

stopa bezrobocia w regionie 7,6 %

 

Powiaty z najwyższą stopą bezrobocia:

włodawski (15,6 %)

hrubieszowski (12,3 %)

chełmski (12,0 %)

 

Powiaty z najniższą stopą bezrobocia:

łukowski (4,3 %)

biłgorajski (5,0 %)

łęczyński (5,3 %)

Wszystkim mieszkańcom powiatu życzymy dużo zdrowia. Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie.

 

 

Ewa Misztal

Dyrektor PUP w Lubartowie

 

Informacja plan szkolen 30l