Powiat Lubartowski uzyskał wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Firleju w kwocie 30 000,00 zł na rozwijanie kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród uczniów: drukarki 3D, mikrokontrolera, sprzętu do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć, stacji lutowniczej.