Powiat Lubartowski uzyskał wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.