Powiat Lubartowski uzyskał wsparcie finansowe na organizację wycieczek szkolnych w 2022 roku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w łącznej kwocie 30 000,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie I Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie zwiedzą m.in. Malbork (Muzeum Zamkowe), Gdańsk (Europejskie Centrum Solidarności, Stocznia Gdańska, Pole Bitwy na Westerplatte), Toruń ( Stare i Nowe Miasto) i Grunwald (Pole Bitwy).