Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIV/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXV/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
 5. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Informacja o działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lubartowskiego.
 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za 2021 rok.
 8. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za 2021 rok. 
 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Lubartowie za pierwsze półrocze 2022 r.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubartowski umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.
 13. Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.