22 września przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bójkach (gm. Ostrów Lubelski) odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku pamięci mieszkańców Bójek - ofiar okupacji niemieckiej z okresu II wojny światowej i podkomendnych kpt. Zdzisława Brońskiego ps. “Uskok”, którzy w maju 1945 roku polegli w walce z funkcjonariuszami MO, UBP i NKWD.

 

W uroczystościach wzięli udział Starosta Lubartowski Ewa Zybała i Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego Jarosław Budka oraz władze gminy i mieszkańcy.

Kpt. Zdzisław Broński ps. “Uskok” - ur. 24 grudnia 1912 w Radzicu Starym, zm. 21 maja 1949 w Dąbrówce – podoficer rezerwy Wojska Polskiego, członek Polskiej Organizacji Zbrojnej i Armii Krajowej, dowódca oddziału partyzanckiego AK, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WIN) na Lubelszczyźnie. We wrześniu 1939 roku brał udział w wojnie obronnej w Borach Tucholskich. Na przełomie lat 1943 i 1944 zorganizował grupę partyzancką, która 16 maja 1944 stała się formalnie oddziałem lotnym zgrupowania OP 8 pułku piechoty Legionów Armii Krajowej. Stacjonował w lesie zawieprzyckim, a następnie w lasach kozłowieckich i parczewskich. 3 maja 1944 Broński otrzymał awans do stopnia podporucznika rezerwy. W czerwcu tego roku jego oddział został przydzielony do 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Po wojnie Broński ukrywał się przed funkcjonariuszami SB.  21 maja 1949 grupa operacyjna MO, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego otoczyła jego kryjówkę. Zginął od wybuchu granatu. Jego ciało zostało przewiezione do Lublina. Nie jest znane miejsce jego pochówku.