10 października na XXXIX Sesji Powiatu Lubartowskiego głosami większości rady zostały wybrane nowe władze.
Starostą Lubartowskim został wybrany Tomasz Marzęda.
Wicestarostą został Jacek Pożarowszczyk.
Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Lubartowskiego – Lucjan Mileszczyk.
Pozostałymi członkami pozostali: Ryszard Wójcik i Jan Zaworski.

Tomasz Jerzy Marzęda - ukończył ekonomię na KUL, w 2011 roku ukończył studia

doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lubartowie oraz zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.  Radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Lubartowskiego,

Jacek Pożarowszczyk - absolwent historii KUL, ukończył studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie. Nauczyciel w Zespole Szkół w Kocku i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Pomysłodawca i koordynator wojewódzkich konkursów historycznych (Lubelszczyzna bez tajemnic, Powiatowy Konkurs Historyczny - “Bóg Honor Ojczyzna”).  Autor książek historycznych, min. “Powstanie Styczniowe w powiecie radzyńskim”, “Kleeberg - generał bez skazy”. Wieloletni radny Rady Miejskiej w Kocku i Rady Powiatu Lubartowskiego. Założyciel i pomysłodawca Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo - Regionalnego.

Lucjan Mileszczyk - doświadczony samorządowiec, wieloletni radny Rady Powiatu Lubartowskiego, były kierownik Placówki Terenowej KRUS

Ryszard Wójcik - emeryt, wieloletni urzędnik w Urzędzie Miejskim w Kocku, od 2019 roku nieetatowy członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego.

Jan Zaworski - nauczyciel, działacz samorządowy, wieloletni dyrektor szkół w Dębinach i Wielkolesie, w latach 1981 - 2002 naczelnik i wójt gminy Abramów. Radny Rady Powiatu I,IV,V,VI kadencji.