W Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbyły się świąteczne spotkania opłatkowe Zarządu Powiatu Lubartowskiego z pracownikami urzędu, radnymi, wójtami i burmistrzami z terenu powiatu, dyrektorami i kierownikami jednostek podległych, przedstawicielami służb i duchownymi.