Dziś w Sali Rycerskiej  Starostwa  Powiatowego w Lubartowie odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie dostępna pod adresem:

https://powiatlubartowski.esesja.pl/

 

             

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVI/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVII/22 z dnia 7 września 2022 r.

5. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVIII/22 z dnia 28 września 2022 r.

6. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIX/22 z dnia 10 października 2022 r.

7. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między    sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2022 – 2024.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania przy realizacji projektu

pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz nr 1553 L”.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L”.

12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2022 rok.

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

15.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

16.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.

17.Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie sesji.