Złożeniem ciała na cmentarzu parafialnym zakończyły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe
śp. ks. Józefa Huzara.

Ks. Józef Huzar urodził się 19 marca 1945 roku w Źwiartowie (diecezja zamojsko-lubaczowska). Był jednym z czwórki dzieci Tadeusza i Emilii. Po maturze w 1964 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. W 1970 roku z rąk bp. Piotra Kałwy przyjął święcenia kapłańskie. W latach ’70 – tych posługiwał w parafiach w Baranowie, Annopolu i Krasnymstawie. W 1982 roku został skierowany do Lubartowa do utworzenia nowej parafii i budowy kościoła, która zakończyła się 11 lat później. Ks. Huzar został pierwszym proboszczem lubartowskiej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Funkcję tę pełnił przez kolejne 33 lata. 27 czerwca 1993 roku został minowany kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. Od grudnia 2006 roku pełnił funkcję dziekana Dekanatu Lubartowskiego. W 2015 roku po uzyskaniu wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę i za zgodą Arcybiskupa Stanisława Budzika zamieszkał na terenie parafii. Zmarł 7 stycznia 2023 roku.