21 marca w Muzeum przy Bazylice św. Anny w Lubartowie odbyło się spotkanie Lubartowskiego Stowarzyszenia Hospicjum św. Anny pod hasłem "Działając wspólnie, zdążymy". W spotkaniu dotyczącym bieżącej działalności stowarzyszenia udział wziął Tomasz Marzęda, Starosta Lubartowski.