Na terenie Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim pojawiło się wyjątkowe miejsce do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

W dniu 17 lutego 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie odbyło się uroczyste zdanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP i powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie. Zdający obowiązki st. bryg. Tomasz Podkański został powołany na stanowisko Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Pełniącym Obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie został st. kpt. Sylwester Goławski.

W trakcie uroczystości starosta Ewa Zybała podziękowała st. bryg. Tomaszowi Podkańskiemu za lata służby na rzecz lokalnej społeczności oraz owocną współpracę z samorządem powiatowym.

foto PSP w Lubartowie

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 roku to 2,73 mld zł.

W dniu 17 lutego, w godzinach porannych, odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie połączone z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w składzie poszerzonym o wójtów i burmistrzów z terenu powiatu. Obradom, w formule wideokonferencji, przewodniczyła starosta Ewa Zybała.

W trakcie obrad wysłuchano m.in. sprawozdań inspekcji sanitarnej oraz weterynaryjnej o sytuacji epidemiologicznej i epizootycznej w naszym regionie. Głos w dyskusji zabierali radni, przedstawiciele służb, inspekcji, straży i jednostek powiatowych.