7 lipca w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie dla przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych i instytucji o programach Erasmus+.

Dyrektor Erasmus+ Sport, Monika Baran przedstawiła zebranym w Sali Rycerskiej założenia programu, sposoby finansowania oraz warunki przystąpienia i uczestnictwa. W Erasmusie wbrew obiegowej opinii udział może wziąć każdy, bez względu na wiek. Oferta kierowana jest nie tylko dla uczelni wyższych czy szkół, ale także do osób indywidualnych, organizacji non-profit, instytucji samorządowych a nawet seniorów.

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. W programie mogą wziąć udział także instytucje, organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021-27 wynosi 26,2 mld euro (w całości to ponad 28 mld euro).

Więcej informacji:

www.erasmusplus.org.pl

www.eks.org.pl

 

Na terenie powiatu działa bezpłatny transport osób. Pełnoletni mieszkańcy mogą dojechać na szkolenia i kursy, urzędu lub do lekarza.

Co należy zrobić aby skorzystać z transportu indywidualnego door-to-door?

 1. Zadzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 7:300 - 11:00 pod numer : 669 42 00 20  
 2. Zgłosić chęć przejazdu na co najmniej 3 dni przed planowanym wydarzeniem
 3. Wypełnić wraz z dyspozytorem formularz zgłoszeniowy, podając swoje dane osobowe oraz miejsce wyjazdu i miejsce docelowe oraz cel podróży
 4.  Lub wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatlubartowski.pl

Kto może skorzystać z przejazdu door-to-door?

 

 • pełnoletni mieszkaniec powiatu
 • mający trudności w przemieszczaniu się
 • posiadający orzeczenie o niepełnosprawności
 • nieposiadający orzeczenia o niepełnosprawności, ale mający problemy z poruszaniem się związane z wiekiem lub stanem zdrowia
 • emeryt, emerytka
 • osoby niewidome i słabowidzące
 • osoby głuche i słabosłyszące
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną

W jakim celu można skorzystać z usługi door-to-door?

 • cel zawodowy (szkolenia, kursy zawodowe, korzystanie z oferty Powiatowego Urzędu Pracy i innych instytucji zajmujących się aktywizacją zawodową)
 • cel edukacyjny (przejazdy związane ze wzrostem poziomu wykształcenia lub uzupełnieniu wykształcenia)
 • aktywizacja społeczna (zajęcia kulturalne, sportowe, integracyjne, rekreacyjne, krajoznawcze, sprawy urzędowe)
 • cel zdrowotny (rehabilitacja, zaplanowane wizyty lekarskie, zaplanowane badania diagnostyczne).

Gdzie realizowana jest usługa door-to-door?

 

 • transport obejmuje teren całego powiatu lubartowskiego oraz dojazd do Lublina.

6 lipca w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie dotyczące rozwiązań optymalizujących koszty zużycia  energii, które będą promowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej dla samorządów „Bezpieczna Energia dla Mieszkańców”. O nowoczesnych rozwiązaniach pozyskiwania, wytwarzania i gromadzenia energii informowali Małgorzata Nowak-Lis i Adam Dobkowski. Celem spotkania było  zapoznanie się z potrzebami mieszkańców powiatu w zakresie optymalizacji kosztów utrzymania związanych z kosztami zużycia energii.

Małgorzata Nowak - Lis przedstawiła także program wsparcia Straży Pożarnej przez Fundację Orlen.

 

4 lipca przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Lubartowie zebrała się ponad 50 osobowa grupa pracowników i związkowców NSZZ Solidarność Domów Pomocy Społecznej województwa lubelskiego. Swoim protestem chcieli zwrócić uwagę na wieloletnie zaniedbania w finansowaniu domów pomocy. Najważniejszymi postulatami były zmiany systemu i wysokości wynagrodzenia pracowników oraz dofinansowania i inwestycji DPS. Protestujący podkreślali potrzebę zmiany ustawodawstwa i wyłączenia ich pensji z kosztów utrzymania mieszkańca.

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami związkowców NSZZ Solidarność odbyło się z inicjatywy Starosty Lubartowskiego Ewy Zybały pod koniec czerwca w siedzibie władz powiatu.

 

 

Wzruszająca muzyka w szczytnym celu w Starostwie Powiatowym.

W piątkowe popołudnie, 1 lipca pieśni i arie operowe wypełniły Salę Rycerską w Pałacu Sanguszków. Koncertowała śpiewaczka Wiktoria Czajka, a na pianinie akompaniowała jej Olga Gryszyna z Ukrainy. Zgromadzeni melomani mogli wysłuchać min. arii Carmen, arii Dalili z opery “Samson i Dalila”, ”Życzenia” - Fryderyka Chopina, “Prząśniczki” Stanisława Moniuszki i tradycyjnych pieśni ukraińskich. To dzięki uniwersalności głosu Wiktorii Czajki duet może wykonywać szeroki repertuar - od arii operowych po muzykę popularną. Wiktoria i Olga koncertują razem już od 2017 roku. Poza Polską występowały w Niemczech, we Włoszech i Francji.

Podczas koncertu prowadzona była zbiórka na rzecz budowy Przytuliska dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi we Lwowie, które powstaje z inicjatywy Sióstr Albertynek z prowincji warszawskiej.

Wiktoria Czajka, śpiewaczka, mezzosopran - absolwentka Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Dragomanowa w Kijowie. po ukończeniu studiów pracowała jako solistka w łuckiej Filharmonii oraz w teatrze muzyczno-dramatycznym. Jest nauczycielem śpiewu w Liceum Muzycznym w Łucku.

Olga Gryszyna - pianistka, ukończyła Narodową Akademię Muzyczną w Kijowie, gdzie pracowała jako akompaniatorka skrzypiec i instrumentów dętych. Od 6 lat pracuje jako nauczyciel gry na pianinie.

Zbiórkę można wesprzeć wpłacając datki na poniższy numer konta:

PKO BP 19 1020 1042 0000 8002 0125 2220

tytuł przelewu: Przytulisko-Lwów