Opady śniegu umożliwiły Świętemu Mikołajowi dotarcie również do Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie.

W czwartek 2 grudnia pod przewodnictwem Ewy Zybały – Starosty Lubartowskiego odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lubartowie oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Starosta Ewa Zybała, senator Stanisław Gogacz oraz członek zarządu Jarosław Budka ogłosili otrzymanie wsparcia dla Powiatu Lubartowskiego, kwotą 5 680 000 przeznaczoną na zakup rezonansu magnetycznego dla lubartowskiego SPZOZ, z ogólnej rezerwy budżetowej.

W trzynastu szkołach z terenu naszego powiatu odbyły się zajęcia, dla uczniów klas IV- V, z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w ramach realizowanego zadania publicznego pn. „Bądź bezpieczny”.

W plenerowej konferencji prasowej, odbywającej się na dworcu kolejowym Lubartów, w dniu 26 listopada, uczestniczyli wicewojewoda Robert Gmitruczuk, poseł Anna Dąbrowska-Banaszek, starosta Ewa Zybała, Piotr Kaliszewski (reprezentujący sekretarza stanu Andrzeja Bittela, pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu), prezes Artur Martyniuk ze spółki kolejowej POLREGIO oraz reprezentanci spółek PKP.