Maseczki dla DPS w Ostrowie Lubelskim

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim otrzymał 600 maseczek

 

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza, stąd konieczność chronienia tych najbardziej narażonych - podopiecznych placówek pomocy społecznej. Służby więzienne nie pozostają obojętne na sytuację związaną z epidemią COVID-19. W związku z Akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga w dniu 27 lipca br. do domów pomocy społecznej na terenie naszego województwa trafiła kolejna partia kilkunastu tysięcy maseczek, które osadzeni uszyli na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mateusz Mijal - występ

O kulturze, promocji i możliwościach wsparcia zadań ze środków zewnętrznych rozmawiali - w Pałacu Sanguszków w Lubartowie, w dniu 26 lipca br. - artyści, samorządowcy oraz przedstawiciele administracji rządowej i powiatowej.

IX „Annowanie”, czyli ogólnopolski zjazd Anek w Lubartowie

W niedzielę 26 lipca w Lubartowie odbyło się Annowanie 2020, czyli ogólnopolski zjazd Anek. Wspólna zabawa dla całych rodzin, przyjaciół, w dniu wspomnienia Świętej Anny – patronki lubartowskiej bazyliki mniejszej. Wydarzenie o charakterze ponadlokalnym, w którym uczestniczą Anny, Anki, Aneczki z odległych miast Polski, a także ze świata. Pierwszy taki zlot odbył się w 2012 roku. W tym roku impreza odbyła się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.

Patrol Policji - zdjęcie ilustracyjne

Doroczne Święto Policji upamiętnia dzień 24 lipca 1919 r., w którym uchwalona została ustawa o Policji Państwowej. Od tego czasu wiele się zmieniło. Jednak główne zadania ciągle pozostają te same. Policja musi być silna, zorganizowana i dobrze wyposażona. Gdyż jest, w sposób szczególny, odpowiedzialna za ochronę ludzkiego życia, zdrowia i mienia, czuwająca nad przestrzeganiem porządku prawnego. Policja stanowi filar każdego nowoczesnego i demokratycznego państwa. Większość obywateli postrzega Polskę jako kraj bezpieczny i mam nadzieję, że przez najbliższe lata tak pozostanie dzięki naszym wspólnym działaniom.

 

 

Z satysfakcją stwierdzam, iż mieszkańcy powiatu lubartowskiego postrzegają dzisiaj Policję przede wszystkim przez pryzmat wymiernych wyników jej pracy i rosnącego poczucia bezpieczeństwa. To powód do chluby, gratuluję Państwu skuteczności Waszych działań.

 

 

Z okazji Waszego Święta przekazuję, słowa uznania i podziękowania za odpowiedzialną i profesjonalną służbę. Życzę bezpiecznej i odpowiednio docenianej pracy zawodowej, sukcesów, awansów oraz pomyślności, także dla Państwa najbliższych. Wszystkiego dobrego

 

 

Ewa Zybała

Starosta Lubartowski

Kamionka - nowe miasto w naszym powiecie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy.( https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336101/katalog/12700995#12700995)

Regulacja przewiduje, że od 1 stycznia 2021 roku status miasta zyska miejscowość Kamionka, która byłą miastem przez 420 lat, a prawa miejskie utraciła, decyzją władz carskich, 13 stycznia 1870 roku.