Dobiega końca realizacja inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ubiegłym roku Powiat Lubartowski uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację 5️. inwestycji drogowych. W roku 2️019 zakończono dwie: przebudowę drogi powiatowej nr 1504 L o długości 845 m w miejscowości Giżyce w gm. Michów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1252 L o długości 1,7 km w miejscowości Górka Kocka.

W piątek 9 lipca, na Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, pani Ewa Zybała - Starosta Lubartowski, przekazała zasłużonemu propagatorowi idei krwiodawstwa - Jarosławowi Krupce, 100 sztuk specjalnie zaprojektowanych koszulek z logo i napisem „lubartowskiego krwiodawcy”, które będą przekazywane dla najaktywniejszych krwiodawców w kolejnych akcjach terenowych poboru krwi.

Obecnie na terenie naszego województwa realizowany jest program „Rozwój kolei w województwie lubelskim”. W ramach tego programu prowadzone są prace mające na celu poprawę infrastruktury kolejowej, w tym remonty i rozbudowę istniejących linii oraz dworców.

Korzystając z okazji jakie daje w/w program, na ostatniej sesji Rady Powiatu, radni jednogłośnie przyjęli stanowisko mówiące o potrzebie remontu dworca PKP w Lubartowie.

Przypominamy, że mogą już Państwo składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie z rządowego programu „Dobry Start”. Natomiast od 1 sierpnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Aby otrzymać świadczenie wniosek należy złożyć nie później niż do 30 listopada.

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej wznowiła nabór i szkolenia podstawowe. W tym roku dla chętnych przewidziane są jeszcze 3 terminy szkoleń podstawowych: 17.07-01.08., 12-27.09., 21.11-06.12. Dodatkowo zaplanowano jedno szkolenie wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy w terminie od 03.10.2020.