Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L w miejscowości Nowa Jedlanka”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 07.07.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 7.757.901,55 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 4.856.280,62 zł

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L o długości 1770 m na odcinku od km 3+780 do km 5+550. Zakres prac to m.in.: wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie chodnika prawostronnego oraz ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego z dopuszczalnym ruchem pieszych. W ramach zadania planowane jest również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa kanału technologicznego na całym odcinku drogi, budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych.