Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1507L od km 0+000 do km 0+465 w miejscowości Krupy oraz od km 3+141 do km 3+505 w miejscowości Wólka Michowska”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 580.767,80 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 246.449,98 zł

 

Zakres robót:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowej nawierzchni, plantowanie poboczy szer. 0,75 m przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień.

 

20231116 110839 1024x768

 

20231116 111000 1024x768

 

20231116 112245 1024x768

 

 

20231116 112247 1024x768

 

Resized 20231127 111312