Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L ((Adamów - Krzówka) – Przytoczno – do dr. kraj. nr 48) – Etap I”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.03.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 3 445 389,80 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 722 694,90 zł

 

 

Zakres robót:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1359 L na długości 689 m poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni, nowej nawierzchni chodników, wykonanie zjazdów oraz oznakowania pionowego i poziomego.

- wykonanie wyniesionej wyspy spowalniającej ruch na wjeździe do miejscowości Przytoczno.