Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1531L od km 0+860 do km 2+050 w miejscowości Firlej”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 1.886.062.55 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 943.031,27 zł

 Zakres robót:

-Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym wraz ze wzmocnieniem i uzupełnieniem krawędzi jezdni, wykonanie podbudowy bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 5 cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy gruntowych, humusowanie grubością warstwy 20 cm wraz z obsianiem mieszanką traw, odtworzenie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania z DK19.

 

20231107 124153 1024x768

 

20231107 124227 1024x768

 

20231109 141445 1024x768

 

20231109 141603 1024x768

 

20231109 141640 1024x768

 

20231109 142237 1024x768

 

Resized 20231127 100655