Nazwa zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1570 L od km 6+702 do km 7+462 na odcinku pomiędzy miejscowościami Stary Uścimów i Drozdówka”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 29.09.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 643.328,63 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 246.299,68 zł

 Zakres robót:

- oczyszczenie przepustówi i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej powłokowej, frezowanie nawierzchni bitumicznej i wyrównaie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- bitumiczną  asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych, plantowanie poboczy szer. 0,75 m przez ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień.

 

20231115 125455 1024x768

 

20231122 123614 1024x768

 

20231122 124243 1024x768

 

20231122 124247 1024x768

 

20231122 125159 1024x768

 

IMG 20231116 WA0001 1 768x1024

 

IMG 20231116 WA0003 1 768x1024

 

Resized 20231124 100407