Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów)”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 841.809,54 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 673.447,63 zł

 Zakres robót:

- przebudowa istniejącego prawostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1539 L- ul. Kopernika na odcinku od km 0+465,00 do km 0+723,33 wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie odwodnienia, humusowanie pasów zieleni wraz z obsianiem mieszanką traw.