Nazwa zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Lubartów).”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 295.645,52 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 236.516,41 zł

 Zakres robót:

- budowa lewostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1539 L ul. Kopernika na odcinku od km 0+873,40 do km 1+134,48 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową. Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie odwodnienia, humusowanie pasów zieleni wraz z obsianiem mieszanką traw