Nazwa zadania: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1539L na ul. Kopernika (gm. Miasto Lubartów).”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 210.829,38 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 168.663,50 zł

 Zakres robót:

- przebudowa istniejącego prawostronnego i lewostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1539 L- ul. Kopernika, wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej, regulacja wysokościowa chodników, wykonanie odwodnienia liniowego, wykonanie humusowania pasów zieleni wraz z obsianiem mieszanką traw, wykonanie pasów ruchu dla rowerów na jezdni.