Nazwa zadania: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1579L w m. Lubartów ul. Szaniawskiego.”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06.11.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 99.245,93 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 79.396,74 zł

 Zakres robót:

-przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1579 L w km ok.0+865 na ul. Szaniawskiego, budowa sygnalizacji świetlnej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, zastosowanie koperty z rozwiązaniem wysokościowym wraz z pochyleniem rampy w zależności od szerokości chodnika, wykonanie pasa ostrzegawczego