Nazwa zadania: „Budowa drogi powiatowej nr 1536 L (Sułoszyn – Żurawiniec)”

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.03.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 4 187 598,89 zł

Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 3 067 459,27 zł

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 

 Zakres robót:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szer. 6,00 m, chodników jednostronnych z kostki brukowej o szer. 2,00 m, wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym o szer. 1,00 m, uzupełnienie nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym, przebudowa przepustów oraz przebudowa odwodnienia drogi - wykonanie rowów przydrożnych.