Jolanta Grabowska i Grażyna Grymuza, nauczycielki Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, zostały uhonorowane Medalami Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 21 czerwca 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki aktu dekoracji odznaczeniami dokonali wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk i wicekurator Eugeniusz Pelak.
Pani Jolanta Grabowska jest nauczycielką pracowni tanecznej, a pani Grażyna Grymuza - pracowni muzycznej PMDK. Obie panie mogą poszczycić się znaczącymi sukcesami w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, są laureatkami wielu nagród instruktorskich, cieszą się też ogromnym szacunkiem i zaufaniem wychowanków, rodziców oraz środowiska lokalnego.

Zdjęcie nagrodzonych pochodzi ze strony Kuratorium Oświaty w Lublinie.