Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

Na prośbą Wojewody Lubelskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Burmistrzów i Wójtów, połączone z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

dowiozą osoby starsze do punktu szczepień

Wszystkie gminy z terenu powiatu lubartowskiego zorganizowały specjalne infolinie i zespoły strażackie Ochotniczych Straży Pożarnych do dowozu osób starszych zainteresowanych szczepieniami przeciwko COVID-19.

Przekazanie samochodu Powiatowemu Zarządowi Dróg

Starosta Ewa Zybała, wicestarosta Lucjan Mileszczyk oraz sekretarz Michał Rola przekazali na ręce dyrektora Grzegorza Jaworskiego kluczyki do Skody Superb.

Dyplom

2. miejsce dla Powiatu Lubartowskiego w XLIV ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych.

Urząd Pracy - logo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza do składania wniosków oraz do kontaktu z doradcami klienta
w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności:
• staże i prace interwencyjne tel. 81 852 65 44,
• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
tel. 81 852 65 43,
• dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
tel. 81 852 65 44,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tel. 81 852 65 23,
• bon na zasiedlenie tel. 81 852 65 40,
• szkolenia tel. 81 852 65 43
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie O/Kock tel. 81 859 14 66; 81 859 20 00.

 

Szczegółowe informacje i druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.lubartow.praca.gov.pl