Dziś w Sali Rycerskiej  Starostwa  Powiatowego w Lubartowie odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Lubartowie. Transmisja online rozpocznie się o godzinie 13:00 i będzie dostępna pod adresem:

https://powiatlubartowski.esesja.pl/

 

             

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVI/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVII/22 z dnia 7 września 2022 r.

5. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXVIII/22 z dnia 28 września 2022 r.

6. Przyjęcie protokołu sesji Nr XXXIX/22 z dnia 10 października 2022 r.

7. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między    sesjami oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2022 – 2024.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubartowski.

10.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania przy realizacji projektu

pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1555 L oraz nr 1553 L”.

11.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania przy realizacji projektu pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 103506 L, nr 103507 L oraz odcinka drogi powiatowej nr 1554 L”.

12.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

13.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 2022 rok.

14.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

15.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

16.Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 2023 rok.

17.Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie sesji.

W Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbyły się świąteczne spotkania opłatkowe Zarządu Powiatu Lubartowskiego z pracownikami urzędu, radnymi, wójtami i burmistrzami z terenu powiatu, dyrektorami i kierownikami jednostek podległych, przedstawicielami służb i duchownymi.

 

Na uroczystej Gali, 20 grudnia w Pałacu Sanguszków spotkali się przedstawiciele Zarządu Powiatu Lubartowskiego, radni oraz przedsiębiorcy i producenci z terenu powiatu. Statuetkę z rąk Starosty Lubartowskiego Tomasza Marzędy odebrał właściciel firmy MAZPOL - Grzegorz Mazuś.

Do tegorocznej edycji konkursu “Zaradny, innowacyjny, Przedsiębiorczy” o nagrodę Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego zostało zgłoszonych pięciu kandydatów. Nominowali zostali: Zofia i Grzegorz Chruściccy z Chudowoli - prowadzący 120 hektarowe gospodarstwo rolne, Marcin Dobosz – właściciel piekarni w Starym Uścimowie, Sebastian Koziej z KS System z Lubartowa, Grzegorz Mazuś właściciel firmy handlowej MAZPOL z Lubartowa i Spółdzielnia Mleczarska “Michowianka”  z Michowa.

Kapituła konkursu obradowała w mikołajkowe południe - 6 grudnia w składzie: Tomasz Marzęda, Jacek Pożarowszczyk, Ryszard Wójcik, Jan Zaworski, Jerzy Zwoliński Powiat, Bogumiła Lisek- Jublewska– laureat 2021, Bożena Fiutka– laureat 2019.

- Obrady kapituły były dla  mnie niezwykle przyjemnym, ale i trudnym zadaniem - wspominał na gali Jacek Pożarowszczyk, Wicestarosta Lubartowski. - Przyjemnym, ponieważ każda ze zgłoszonych firm jest liderem na rynku lokalnym w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Trudnym bo wybór laureata tegorocznej edycji konkursu dotyczył tylko jednej firmy. Jednak należy podkreślić że wszystkie zgłoszone firmy wygrały tenże konkurs, bo już sam fakt uczestnictwa jest dużym wyróżnieniem i podkreśleniem zasług dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

 

 

ostrzezenie meteo

OstrzezenieM

 

Pobierz plik pdf

ostrzezenie meteorologiczne

 

Pobierz plik pdf