W lubartowskim starostwie odbyło się spotkanie członków zarządu powiatu z kierownictwem SPZOZ w Lubartowie. Udział w nim  wzięli: starosta Ewa Zybała, członkowie zarządu – Jarosław Budka i Ryszard Wójcik, sekretarz powiatu Michał Rola i przedstawiciele starostwa oraz p.o. dyrektora szpitala Mirosław Makarewicz, kierownictwo oraz ordynatorzy z SPZOZ.

Badanie osób podlegających obowiązkowi stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską odbywa się w tym roku w nowej siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ulicy Słowackiego 7. Kwalifikacja Wojskowa rozpoczęła się 18 października i potrwa do 12 listopada.

Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budowę dróg, infrastruktury edukacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz cyfryzację usług. Najwięcej otrzyma powiat lubartowski  - ponad 18 mln zł - na realizację projektu "Zielony Ostrów Lubelski - termomodernizacja budynków z budową systemu geotermalnego, modernizacją sieci ciepłowniczej i energetycznej z fotowoltaiką.

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu): powiaty: bialski(91), Biała Podlaska(91), biłgorajski(98), Chełm(93), chełmski(93),hrubieszowski(91), janowski(95), krasnostawski(93), kraśnicki(95), lubartowski(89),lubelski(93), Lublin(92), łęczyński(93), łukowski(90), opolski(92), parczewski(92), puławski(89),radzyński(90), rycki(89), świdnicki(91), tomaszowski(93), włodawski(93), zamojski(94),Zamość(94)

Ważność: od godz. 10:44 dnia 21.10.2021 do godz. 02:00 dnia 22.10.2021

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h,w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 10:44/21.10 do02:00/22.10.2021 prędkość do 55 km/h, porywy do 90 km/h, SW. Dotyczy powiatów: wszystkiepowiaty.

RSO: Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnymwietrze

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Dorota Pacocha

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Lubartowski Ewa Zybała przyznała nagrody dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów.