ostrzezenie meteo

 

Pobierz plik pdf

25 października pracownicy starostwa przekazali pomoc otrzymaną od Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR). Dary trafiły do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w miejscach zakwaterowania na terenie powiatu lubartowskiego.

 

Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda i wicestarostowie Jacek Pożarowszczyk i Lucjan Mileszczyk spotkali się z przedszkolakami i odpowiadali na pytania zadawane przez dzieci. Grupa Misiów z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lubartowie zwiedziła salę Rycerską i wydziały starostwa. Pracownicy urzędu opowiadali o swojej pracy, a także o historii pałacu.

 

19 października w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie mieszkańcy powiatu mogli skorzystać z profilaktycznych badań raka skóry, które zorganizowane zostały przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie

Nowotwory złośliwe skóry należą do najliczniejszej grupy złośliwych chorób onkologicznych. Jest ich kilka rodzajów, przy czym najczęściej diagnozowane są raki podstawnokomórkowe, płaskonabłonkowe oraz powszechnie znane czerniaki. Niezależnie od rodzaju, na ich rozwój silnie wpływają czynniki środowiskowe, przede wszystkim wystawienie skóry na promieniowanie słoneczne.

Dlatego najważniejsza jest profilaktyka. Kluczem do ograniczenia stopnia zachorowalności na czerniaka są właściwe postawy, uwzględniające stosowanie się do prostych zasad profilaktyki, które obejmują:

  • Unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce, szczególnie w godzinach 11.00-16.00.
  • Stosowanie kremów z odpowiednio wysokim filtrem UV.
  • Nie dopuszczanie do wystąpienia oparzeń słonecznych, skutkujących schodzącą skórą.
  • Pamiętanie o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV;
  • Unikanie solarium.
  • Regularną obserwację znamion, a w przypadku pojawienia się niepokojących zmian lub nowych znamion – natychmiastową kontrolę u lekarza dermatologa lub chirurga onkologa.

Większe ryzyko zachorowania na czerniaka obserwuje się u osób, które mają dużo piegów i znamion, jasną karnację, rude lub blond włosy. Ryzyko tego nowotworu zwiększa się też, jeśli u bliskiego członka rodziny zdiagnozowano ten rodzaj nowotworu. Dotyczy to także osób, które przyjmują leki immunosupresyjne.

Warto wiedzieć, że trzeba uważać na wszelkie zmiany zachodzące na znamionach i pieprzykach. Niepokojąca może okazać się zmiana zabarwienia (szczególnie na ciemniejsze lub niejednolite) oraz wielkości i kształtu znamienia. Wszelkie zmiany lub pojawienie się nowych znamion o powyższych cechach należy zgłosić do lekarza.

 

Małgorzata Sabat - nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie jako jedyna w województwie lubelskim otrzymała tytuł Honorowego Profesora oświaty.

W gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale KEN, nagrody oraz tytuły Profesora Oświaty. Tytuł Honorowego Profesora oświaty- jako jedyny nauczyciel z województwa lubelskiego- otrzymała pani Małgorzata Sabat, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. W wydarzeniu uczestniczyli także wiceministrowie: Dariusz Piontkowski, Wojciech Murdzek i Włodzimierz Bernacki.

Małgorzata Sabat jest nauczycielem dyplomowanym z 33- letnim stażem pracy pedagogicznej. Od początku pracuje w ZS2. Uczy głównie w klasach o profilach humanistycznych, w których program z historii i wiedzy o społeczeństwie jest realizowany w zakresie rozszerzonym. W latach 2005 – 2021 uczniowie Zespołu Szkół nr 2 wielokrotnie uzyskiwali najwyższy średni wynik z egzaminu maturalnego z historii w powiecie lubartowskim. Łączy proces dydaktyczny z wychowawczym, przybliżając uczniom problematykę historii regionalnej, patriotycznej, obywatelskiej, organizując uroczystości szkolne, sesje popularnonaukowe, gry terenowe, debaty czy spotkania ze świadkiem historii. W 2012 r. była współorganizatorką sesji popularnonaukowej „Pani na Lubartowie. Portret Księżnej Barbary Sanguszkowej”, uzupełnionej warsztatami edukacyjnymi dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Lubartowa.

Małgorzata Sabat od lat z powodzeniem przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Na przestrzeni  wielu lat pracy otrzymała następujące medale i odznaczenia:

‑           Medal Komisji Edukacji Narodowej –2008 r

‑           Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – 2019 r.

‑           Nagroda II stopnia Ministra Edukacji Narodowej – 2005 r.

‑           Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1996, 2010 i 2014 r.

‑           Nagroda Starosty Lubartowskiego – 2008, 2012, 2017, 2022 r.

‑           Nagroda Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie – 1992, 2000, 2002, 2018 r.

‑           Srebrny Krzyż Zasługi –2001 r.

‑           Medal Złoty za Długoletnią Służbę –2019 r.

‑           Medal „Pro Memoria” wydawany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu – 2009 r.

‑           Medal „Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” – 2015 r.

Małgorzata Sabat w swojej pracy charakteryzuje się otwartością, empatią, poszanowaniem godności innych oraz sprawiedliwością i obiektywizmem w ocenianiu uczniów. Jest człowiekiem o wysokiej kulturze  osobistej i takcie pedagogicznym, cechuje ją postawa dialogu. Cieszy się szacunkiem i sympatią młodzieży oraz koleżanek i kolegów z pracy.