Jesień to tradycyjnie czas wręczania wyróżniającym się uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem znalazła się dwójka uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej: Monika Tołubińska z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz Jakub Gdula z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium otrzymują uczniowie szkoły, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Monice i Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

RCEZ stypendysci2022

10 października na XXXIX Sesji Powiatu Lubartowskiego głosami większości rady zostały wybrane nowe władze.
Starostą Lubartowskim został wybrany Tomasz Marzęda.
Wicestarostą został Jacek Pożarowszczyk.
Etatowym Członkiem Zarządu Powiatu Lubartowskiego – Lucjan Mileszczyk.
Pozostałymi członkami pozostali: Ryszard Wójcik i Jan Zaworski.

Tomasz Jerzy Marzęda - ukończył ekonomię na KUL, w 2011 roku ukończył studia

doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lubartowie oraz zastępcy Dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.  Radny Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Powiatu Lubartowskiego,

Jacek Pożarowszczyk - absolwent historii KUL, ukończył studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie. Nauczyciel w Zespole Szkół w Kocku i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Pomysłodawca i koordynator wojewódzkich konkursów historycznych (Lubelszczyzna bez tajemnic, Powiatowy Konkurs Historyczny - “Bóg Honor Ojczyzna”).  Autor książek historycznych, min. “Powstanie Styczniowe w powiecie radzyńskim”, “Kleeberg - generał bez skazy”. Wieloletni radny Rady Miejskiej w Kocku i Rady Powiatu Lubartowskiego. Założyciel i pomysłodawca Kockiego Stowarzyszenia Oświatowo - Regionalnego.

Lucjan Mileszczyk - doświadczony samorządowiec, wieloletni radny Rady Powiatu Lubartowskiego, były kierownik Placówki Terenowej KRUS

Ryszard Wójcik - emeryt, wieloletni urzędnik w Urzędzie Miejskim w Kocku, od 2019 roku nieetatowy członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego.

Jan Zaworski - nauczyciel, działacz samorządowy, wieloletni dyrektor szkół w Dębinach i Wielkolesie, w latach 1981 - 2002 naczelnik i wójt gminy Abramów. Radny Rady Powiatu I,IV,V,VI kadencji.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2️. Przedstawienie porządku obrad.
3️. Wybór Starosty Lubartowskiego.
4️. Wybór Wicestarosty Lubartowskiego.
5️. Wybór członków Zarządu Powiatu w Lubartowie.
6️. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lubartowskiego.
7️. Zamknięcie sesji.

Transmisja online będzie dostępna pod adresem:
https://powiatlubartowski.esesja.pl/

4 października w Starostwie Powiatowym w Lubartowie rozpoczął się cykl ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy dla pracowników. Na pierwszych zajęciach urzędnicy pod okiem strażaków ćwiczyli podstawy resuscytacji.

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu lubartowskiego rywalizowali w etapie powiatowym IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu lubartowskiego rywalizowali w etapie powiatowym IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Pierwsze miejsce zajęła  Adrianna Golonka, drugie Jakub Ścierzyński, trzecia była Wiktoria Jemielniak wszyscy z II LO w Lubartowie im. Piotra Firleja. Uczestnicy i laureaci otrzymali upominki promocyjne powiatu. 11 października w Dęblinie laureaci wezmą udział w finale regionalnym, którego organizatorem będzie w tym roku Powiat Rycki.  Celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Składa się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i finału regionalnego. Dotyczy wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatów: lubartowskiego, bialskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego i włodawskiego. Zakres tematu opracowany przez zespół specjalistów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych sześciu powiatów obejmował między innymi: koncepcje osobowości, komunikację międzyludzką, choroby i zaburzenia psychiczne, stres, cele i formy psychoterapii oraz pomoc psychologiczną. Nagrody w postaci m.in. smartphone, głośnik bluetooth, słuchawek bezprzewodowych,  ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie wręczył członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego Jarosław Budka.