Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

Informujemy, że na dzień 28 czerwca 2023 r. na godz. 13.00 została zwołana XLV sesja Rady Powiatu w Lubartowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty Lubartowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami

oraz wykonania uchwał Rady Powiatu.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok:

a) przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok,

b) debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok,

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubartowie wotum zaufania za 2022 rok.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok oraz podjęcie uchwał:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok oraz informacji

o stanie mienia Powiatu Lubartowskiego za 2022  rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2022  rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Lubartowskiego za 2022  rok,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie o wykonaniu budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok oraz wniosku o nieudzielenie absolutorium  Zarządowi Powiatu  w Lubartowie za 2022 rok,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubartowie o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

w Lubartowie za 2022 rok,

e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok oraz informacją

o stanie mienia Powiatu Lubartowskiego za 2022  rok,

f)  podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubartowskiego za 2022 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubartowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

6.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Ostrów Lubelski przy organizacji Dożynek w 2023 roku.

7.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie.

(z dnia 15.05.2023 r.).

8.  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie

(z dnia 2.05.2023 r.).

9.  Informacja Starosty Lubartowskiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych odpowiedziach.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie sesji.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1799/rada-powiatu-w-lubartowie.htm

 

głos 002

Ostrzeżenie. Grad deszcz burze article

14 czerwca 2023 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Firleju odbył się X PLENEROWY PRZEGLĄD TEATRALNY "NAD JEZIOREM FIRLEJ", podczas którego swoje umiejętności aktorskie zaprezentowała młodzież z placówek kształcenia specjalnego z województwa lubelskiego.

Miejsce I: "Baczkowiacy" Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Baczkowie oraz Zespół Teatralny „Rumcajsy” Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Firleju.

Miejsce II: ,,Świetliki" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie.

Miejsce III: ,,Piaskowe Ludki'' ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kozicach Dolnych oraz Teatr ,,Azumi" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dorohusku.

Przegląd przez ostatnie lata wpisał się w kalendarz imprez i stał się znaczącym wydarzeniem w środowisku twórców niepełnosprawnych. Wspólnie spędzony czas i przeżywane emocje sprzyjają nawiązaniu długoletnich sympatii oraz przyjaźni. Jest doskonałą formą rehabilitacji społecznej, która aktywizuje i integruje środowisko osób z niepełnosprawnościami. To był dla nas ogromny zaszczyt gościć tak utalentowanych artystów.

Wydarzenie zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Firleju oraz Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Firleju "Wodnik Szuwarek".