S19 Lubalin - Lubartów

Oferta firmy Mota-Engil Central Europe została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Lubartów - Lublin o długości ok. 23 km. Jest to kolejny krok do realizacji tej inwestycji.

Informujemy, że od lutego 2021 roku następuje zmian organizacji pracy w Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, mieszczącym się przy ul. Cichej 14 w Lubartowie.

 

Przygotowania do uruchomienia systemu Zamów Kolejkę

Zbliża się testowe uruchomienie systemu Zamów Kolejkę w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Trwają intensywne prace wdrożeniowe oraz video konsultacje, w których uczestniczą kierownicy wydziałów objętych programem.

158. rocznica Powstania Styczniowego

Jarosław Budka, w imieniu zarządu powiatu, złożył kwiaty oraz zapalił znicze pod Pomnikiem Bohaterów poległym w walce o niepodległość w latach 1831 i 1863.

dotacje

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. zaprasza do udziału w projekcie „Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości’’, którego celem jest wzrost aktywności zawodowej oraz rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia na terenie województwa lubelskiego poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy 50 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielenie 45 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 27 000,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do 2 100,00 złotych przez okres 12 miesięcy.