1 dorklim

 

FEL logotyp kolor poziom

W poniedziałkowe przedpołudnie w PMDK-u odbyła się konferencja informacyjno - edukacyjna „Doradztwo klimatyczne”. Udział w niej wzięli przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowcy oraz młodzież i nauczyciele lubartowskich szkół średnich.
W trakcie lubartowskiego sympozjum tematyczne prelekcje wygłosili:

- Janusz Bodziacki, dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,

- dr Krzysztof Siwek z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS,

- dr hab. Stanisław Chmiel, profesor UMCS, kierownik katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS,

- Kajetan Kośćik, koordynator w zespole doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Uczestników spotkania powitał oraz słowo wstępne, a także podsumowania konferencji wygłosił Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda.

„Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, Priorytet ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobiegania powodziom i suszy”.

 

 

ostrzezenie meteo

22 marca w Sali Rycerskiej w starostwie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wręczyli druhom promesy na zakup wyposażenia jednostek. W powiecie lubartowskim aż 65 jednostek OSP uzyskało dofinasowanie na zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Głównym celem konkursu „Lubelskie wspiera OSP” jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.

Zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej z dotacji strażacy mogą dokonywać do 30 września 2024 r.

We wtorek 5 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” na łączną kwotę 12 mln zł. Pieniądze trafią do 1210 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubelskiego i zostaną przeznaczone na ich doposażenie w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej. 

 

 

22 marca starosta Tomasz Marzęda uczestniczył w  uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę sali sportowej w Lubartowie. Ta nowoczesna hala sportowa z możliwością podziału na dwie niezależne sekcje przy użyciu wbudowanej ściany mobilnej stanie przy ul. Szkolnej. W jednym czasie z sali będzie mogło korzystać od 70 do 100 osób. W ramach projektu powstanie też zaplecze socjalno-szatniowe i magazynowe wraz z komunikacją, składające się m.in. z pokoi trenerów, magazynków, zespołów szatniowych i sanitariatów. Jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie "stanu surowego zamkniętego" by w czasie zimy mogły być prowadzone dalsze prace wewnątrz obiektu. Niewykluczone, że pierwsze treningi i otwarcie sali odbędzie się już w przyszłym roku.

 

ostrzezenie meteo