ZaproszennieKK

 

AgendaKK

ostrzezenie meteorologiczne

ostrzezenie meteorologiczne

W uroczystościach upamiętniających pacyfikację wsi Jamy uczestniczył starosta Tomasz Marzęda i wiceprzewodniczący rady powiatu Tadeusz Nastaj.

8 marca 1944 roku wieś Jamy padła ofiarą hitlerowskiego terroru. Podczas pacyfikacji w okrutny sposób wymordowano 152 osoby w tym dzieci, kobiety i mężczyzn. Pacyfikacja miejscowości była odpowiedzią na akcję partyzantów, którzy dzień wcześniej zaatakowali stacjonujące we wsi oddziały Własowa. W zemście okupanci postanowili wymordować mieszkańców i spalić wieś.

 

Dragon1

Dragon2