Nazwa projektu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L (od dr. kraj. nr 19 - Łucka - Kaznów - do dr. woj. nr 821) na odcinku Serniki - Wola Sernicka”
Data podpisania umowy: 18.09.2019 r.
Całkowita wartość inwestycji: 3 272 880,17 zł
Kwota dofinansowania zgodnie z umową: 1 591 807,00 zł
Cel projektu: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej oraz zwiększenie atrakcyjności
i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Planowany zakres robót: wykonanie poszerzeń konstrukcji jezdni do szerokości 5,5 m, przebudowa i budowa chodników, przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi, umocnienie poboczy kruszywem łamanym oraz przebudowa istniejących zjazdów publicznych i indywidualnych.