Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

W dniu 27 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju, dla którego Powiat Lubartowski jest organem prowadzącym. W bieżącym roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 4 nauczycieli, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin:

Informujemy, że Festiwal Produktów Lokalnych odbędzie się 7 sierpnia 2021 roku w Kamionce (Park Miejski). Przyjazd, rejestracja Wystawców i przygotowanie stoisk od godziny 9.00 do 10.30.

Aby wziąć udział w Festiwalu Produktów Lokalnych należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy dla Wystawców.

Obchody Święta Policji

Uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji odbył się w miniony piątek w lubartowskiej komendzie. Okolicznościowe przemówienie do funkcjonariuszy wygłosił Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie młodszy inspektor Andrzej Antoniewski. W tym roku 42 funkcjonariuszy lubartowskiej komendy otrzymało awans na wyższe stopnie służbowe.

Urząd Pracy - logo

Pierwsze półrocze roku 2021 upłynęło w okresie pandemii COVID-19. Wszyscy obawialiśmy się zwolnień grupowych, likwidacji firm i redukcji zatrudnienia. Rząd podjął działania osłonowe dla ratowania gospodarki. W zakresie runku pracy wdrożone zadania spoczęły na urzędach pracy.

Do dnia 30.06.2021 r. na ten cel PUP w Lubartowie wydatkował kwotę 4 747 648 zł.

ogłoszenie

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 15.30 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8, lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów (decyduje data wpływu do urzędu).

Załączniki:
PlikRozmiarUtworzono
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE (003).doc)OŚWIADCZENIE (003).doc45 kB2021-07-07 06:30
Pobierz plik (uchwała Rady Powiatu 2014 XXXIV.250.14 _wzory do załączenia do ogłoszenia.pdf)uchwała Rady Powiatu 2014 XXXIV.250.14 _wzory do załączenia do ogłoszenia.pdf220 kB2021-07-07 06:31