W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie 25 maja 2022 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka, podczas której wręczone zostały strażakom odznaczenia i awanse.

Rusza nabór do VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl
Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2022 r.

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1

Obszar województwo lubelskie powiat lubartowskiW

ażność od godz. 00:00 dnia 18.05.2022 do godz. 07:00 dnia 18.05.2022

Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -3°C.

Prawdopodobieństwowystąpienia zjawiska(%)80%

Uwagi Brak.

Godzina i data wydania godz. 11:14 dnia 17.05.2022

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 lubelskie/lubartowski od 00:00/18.05 do07:00/18.05.2022 temp. min 1 st., przy gruncie -3 st.

Powiat Lubartowski uzyskał wsparcie finansowe na organizację wycieczek szkolnych w 2022 roku w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w łącznej kwocie 30 000,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie I Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie zwiedzą m.in. Malbork (Muzeum Zamkowe), Gdańsk (Europejskie Centrum Solidarności, Stocznia Gdańska, Pole Bitwy na Westerplatte), Toruń ( Stare i Nowe Miasto) i Grunwald (Pole Bitwy).

Powiat Lubartowski uzyskał wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie w Zespole Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo.