ostrzezenie meteo

ostrzezenie meteorologiczne

14 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy wojewodą Lechem Sprawką a starostą Tomaszem Marzędą na przebudowę kolejnych dróg w powiecie lubartowskim. W gminie Serniki zostanie przebudowany prawie siedmiokilometrowy odcinek między Wolą Sernicką a Kaznowem. Natomiast w gminie Kamionka nową nawierzchnię zyska kolejny, prawie trzykilometrowy odcinek drogi pomiędzy Kozłówką a Dąbrówką. Remonty dróg zostały dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku.

 

13 listopada zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku - PZL Świdnik. Umowę podpisali Jacek Libucha – prezes zarządu oraz Dorota Bułgajewska- Muzyka – dyrektor RCEZ.

Porozumienie o współpracy ma na celu zacieśnienie relacji pomiędzy RCEZ a zakładem oraz objęcie patronatem wybranych profili kształcenia, zwłaszcza tych które są związane z mechaniką lotniczą. Projekt współpracy zakłada także program konferencji, szkoleń prowadzonych w szkole i praktyk zawodowych na terenie świdnickiej fabryki oraz program stażowy w przemyśle lotniczym dla najzdolniejszych absolwentów RCEZ.

Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele obu partnerskich stron. Szkołę reprezentowali wicedyrektor Eliza Gajownik, kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Jarosław Lemieszek oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Andrzej Rysiowski i Łukasz Najda wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej klasa 5TEMa.

 

Czym zajmuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie? Kto może skorzystać z pomocy? Gdzie udać się po pomoc dla ucznia? Na te pytania odpowiada Joanna Pilarczyk, dyrektor poradni.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest oświatową placówką publiczną. Swoim działaniem obejmuje cały powiat lubartowski. Działalność placówki skierowana jest do dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli, którzy mogą korzystać z jej bezpłatnych usług.

- Realizujemy nie tylko zadania z zakresu diagnozy dzieci i młodzieży. Udzielamy również wsparcia i pomocy specjalistycznej obejmującej między innymi: terapię dysleksji, trudności w mówieniu i komunikowaniu się, postępowanie z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, nadpobudliwymi psychoruchowo - podkreśla Joanna Pilarczyk, dyrektor poradni - Nasi specjaliści udzielają również pomocy rodzicom poprzez konsultacje i spotkania diagnostyczne. W trosce o najmłodszych realizujemy ponadto wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz rządowy program „Za życiem” pełniąc rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w naszym powiecie.

Jak podkreśla dyrektor placówki lokalizacja poradni w Lubartowie sprawia, że mieszkańcy powiatu mają ułatwiony dostęp do specjalistów - Dzięki temu, że nasza poradnia znajduje się w centrum Lubartowa, a także stale rozwija swoją bazę dydaktyczną i zasoby kadrowe, stanowi integralną część środowiska lokalnego - mówi Joanna Pilarczyk - Jest nie tylko miejscem uczenia się naszych klientów w relacji ze specjalistami. Jest to element środowiska wychowawczego, które jest współtworzone przez doradców i osoby korzystające ze specjalistycznej pomocy. Poradnictwo realizowane w naszej placówce to nie tylko diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, ale też szczera i spontaniczna pomoc, a także zalecenia dla rodziców i nauczycieli.

Poradnia cały czas stawia na rozwój swoich pracowników. Kierownictwu placówki zależy na tym, aby podopieczni czuli się bezpieczni i mieli poczucie, że znajdują się pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

- Cały czas rozszerzamy i doskonalimy swoje działania, dlatego zapraszamy pedagogów, psychologów oraz logopedów przedszkolnych i szkolnych do udziału w sieci współpracy i samokształcenia - zachęca Joanna Pilarczyk - Zapewniamy nawiązywanie kontaktów i współpracy pomiędzy placówkami. Chcemy wymieniać doświadczenia pomiędzy uczestnikami, wspólnie przeprowadzać analizę dobrych praktyk, dzielić się własną wiedzą oraz pozyskiwać pomoc zewnętrznych ekspertów. Stawiamy na nowe rozwiązania pojawiających się problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami. Najbliższe takie spotkanie o tematyce: „Wybrane zaburzenia rozwojowe wieku przedszkolnego - diagnoza i różnicowanie”, odbędzie się 16 listopada w godzinach 1000 - 1200 w Sali Widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Lubartowie

21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 7.

Kontakt telefoniczny: 81 8552268, 509720129

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 07.30 — 17.00

 

1pp

 

2pp