13 października w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezes Jacek Tomasiak wraz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janem Kanthakiem poinformowali o rozpoczęciu pionierskiej pod względem skali inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie naszego powiatu. Polega ona na budowie farm fotowoltaicznych oraz montażu na blokach spółdzielni pomp ciepła. Już w przyszłym roku spółdzielnia ma stać się samowystarczalna energetycznie.

SM w Lubartowie jest pierwszym i jedynym podmiotem w Polsce, który rezygnuje z ciepła systemowego produkowanego przez lokalną ciepłownię (produkcja z węgla) na rzecz energii odnawialnej. Łącznie 90 budynków zostanie wyposażonych w farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Wartość inwestycji to około 70 mln zł, z czego 50% Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie pozyskała w ramach programu Grant OZE wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Energia wyprodukowana przez farmę fotowoltaiczną to aż 3,5 MW.

W 2014 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie zdobyła główną nagrodę Złotego Lamparta w konkursie Starosty Lubartowskiego „Zaradny, Innowacyjny, Przedsiębiorczy”.

 

1 ZL

 

2 ZL

 

3 ZL

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli, wychowawców i pedagogów odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży. Z tej okazji Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda wręczył nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze nauczycielom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów i szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Z rąk starosty Tomasza Marzędy, wicestarosty Jacka Pożarowszczyka, członka zarządu Lucjana Mileszczyka oraz kierownika Krzysztofa Karczmarza nagrody odebrali:

- Marzena Lech - nauczyciel RCEZ w Lubartowie

- Barbara Zalewska - nauczyciel RCEZ w Lubartowie

- Stanisław Ozonek - nauczyciel RCEZ w Lubartowie

- Roman Podleśny - nauczyciel RCEZ w Lubartowie

- Zbigniew Sajda – dyrektor ZS nr 2 w Lubartowie

- Małgorzata Garbacz – Benek - nauczyciel ZS nr 2 w Lubartowie

- Krystyna Urban - nauczyciel ZS nr 2 w Lubartowie

- Olga Wróblewska - nauczyciel ZS nr 2 w Lubartowie

- Ewa Guz - dyrektor ZS w Kocku

- Monika Szpyra – nauczyciel ZS w Kocku

- Ryszard Smerdel - dyrektor ZS w Ostrowie Lubelskim

- Marcin Skrzypek – nauczyciel ZS w Ostrowie Lubelskim

- Helena Chadaj – dyrektor SOSW w Firleju

- Jolanta Tomasiewicz – dyrektor PMDK w Lubartowie

- Edyta Weremczuk – nauczyciel PMDK w Lubartowie

Nagrody dla:

- Doroty Bułgajewskiej – Muzyki – dyrektora RCEZ w Lubartowie

- Iwony Lal - nauczyciela ZS nr 2 w Lubartowie

zostaną wręczone przez Starostę Lubartowskiego w innym terminie.

 

1 DEN

12 października Starostę Lubartowskiego odwiedzili wolontariusze z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia Sąsiedzi oraz RCEZ p.n. "Lubartowskie centrum wolontariatu młodzieżowego - po SĄSIEDZKU". W czasie jego trwania starosta Tomasz Marzęda przybliżył historię samorządu, współczesną rolę powiatów, odpowiadał także na pytania zadawane przez młodzież i przeprowadził quiz związany z omawianymi wcześniej zagadnieniami. Prawidłowe odpowiedzi nagradzał gadżetami promującymi powiat.

Tego typu spotkania pozwalają w bardziej przystępny sposób przybliżyć uczniom zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz mogą procentować dalszym wzrostem ich zaangażowania w życie publiczne.

 

Kolejne środki zostały pozyskane dla Powiatu Lubartowskiego, tym razem z projektu pn. „Doradztwo klimatyczne – działania Powiatu Lubartowskiego na rzecz neutralności klimatycznej”, w ramach dostosowania do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Program realizowany będzie od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. Pozyskane dofinansowanie z EFRR wynosi 540 855,00 zł.

W ramach projektu przewidywane jest uruchomienie mobilnego biura doradztwa klimatycznego dla obszaru Powiatu Lubartowskiego. Jego zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu edukacyjno – informacyjnego oraz ułatwienie dostępu do informacji i wiedzy, prowadzenie konsultacji i szkoleń w zakresie wyzwań klimatycznych i środowiskowych dedykowanego różnym grupom odbiorców (w tym m.in: młodzieży, seniorom, właścicielom budynków, przedsiębiorcom i inwestorom). oraz uwzględniać i wykorzystywać różnorodne narzędzia edukacji i komunikacji w tym promocja projektów termomodernizacyjnych, możliwości zastosowania pomp ciepła i instalacji OZE, a także zagospodarowania wód opadowych i wtórnego wykorzystania.

Umowę z rąk marszałka Jarosława Stawiarskiego odebrał dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego starosta Tomasz Marzęda.