Piątek 23. kwietnia na terenie naszego powiatu z wizytą roboczą przebywał wiceminister Piotr Patkowski, podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.  Spotkania odbyły się m.in. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie, Urzędzie Gminy w Niedźwiadzie i Sernikach.  W trakcie spotkania ministra z władzami powiatu, starostą Ewą Zybałą i Jarosławem Budką, dyskutowano nad: kierunkami zmian w zakresie przyznawania środków z funduszu drogowego oraz inwestycji lokalnych, rozwiązaniami reformy systemu podatkowego, perspektywach zmian wysokości subwencji, dotacji oraz udziału samorządów w podatkach krajowych. Poruszono także kwestię sytuacji epidemiologicznej, towarzyszących jej ograniczeniom oraz odbiorze społecznym decyzji rządu. Na zakończenie podsekretarz stanu zobowiązał się do częstszych wizyt w powiecie lubartowskim.

Piątek 23. kwietnia na terenie naszego powiatu z wizytą roboczą przebywał wiceminister Piotr Patkowski, podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Konkurs „Wyjątkowe – jednostki – autorytety”

W Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się symboliczne przekazanie nagród dla laureatów siódmego Powiatowego Konkursu „Wyjątkowe – jednostki – autorytety”.

PSP w Lubartowie w nowej siedzibie

W dniu dzisiejszym starosta Ewa Zybała oraz bryg. Tomasz Podkański - komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, spotkali się z dziennikarzami pod nowo otwartą siedzibą lubartowskiej PSP. Ze względu na stan epidemii, strażacy przenieśli się do nowej bazy bez oficjalnego otwarcia. Zamiast uroczystości, w godzinach porannych, odbyła się  pierwsza zmiana służby z podniesieniem flagi państwowej z udziałem kadry Komendy Powiatowej oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego. A w godzinach południowych konferencja prasowa z udziałem starosty i komendanta.

przekazanie środków dezynfekcyjnych

Starosta Ewa Zybała zainaugurowała dwudniową akcje przekazywania środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, które to Starostwo Powiatowe w Lubartowie uzyskało od Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

mapa LOM

Już 20 kwietnia o godz.12.00 zapraszamy na konsultacje Strategii Ponadlokalnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Konsultacje organizowane są przez Urząd Miasta Lublin i dotyczyć będą pomysłów na nowe inwestycje w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym.