Złożeniem ciała na cmentarzu parafialnym zakończyły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe
śp. ks. Józefa Huzara.

Ks. Józef Huzar urodził się 19 marca 1945 roku w Źwiartowie (diecezja zamojsko-lubaczowska). Był jednym z czwórki dzieci Tadeusza i Emilii. Po maturze w 1964 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. W 1970 roku z rąk bp. Piotra Kałwy przyjął święcenia kapłańskie. W latach ’70 – tych posługiwał w parafiach w Baranowie, Annopolu i Krasnymstawie. W 1982 roku został skierowany do Lubartowa do utworzenia nowej parafii i budowy kościoła, która zakończyła się 11 lat później. Ks. Huzar został pierwszym proboszczem lubartowskiej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Funkcję tę pełnił przez kolejne 33 lata. 27 czerwca 1993 roku został minowany kanonikiem honorowym Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. Od grudnia 2006 roku pełnił funkcję dziekana Dekanatu Lubartowskiego. W 2015 roku po uzyskaniu wieku emerytalnego przeszedł na emeryturę i za zgodą Arcybiskupa Stanisława Budzika zamieszkał na terenie parafii. Zmarł 7 stycznia 2023 roku.

 

12 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowych informacji na temat programu udzielił Michał Mączka menadżer ds. rozwoju relacji społecznych. W spotkaniu współorganizowanym przez Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu uczestniczyli przedstawiciele gmin z terenu powiatu oraz osoby zainteresowane odbudową zabytków.

 

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Dofinansowanie pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może wynieść nawet  98 proc. kosztów kwalifikowanych, a jednostka samorządu terytorialnego poniesie minimalny wkład własny w wysokości 2 proc. wartości inwestycji. Zgodnie z regulaminem każda gmina, powiat lub województwo może złożyć maksymalnie 10 wniosków, które będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 200 tys. zł i do 3,5 mln zł.

 

 

ostrzezenie meteo

 

Pobierz plik pdf

25 stycznia (środa) o godzinie 10:00 w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, ul. Słowackiego 8 rozpocznie się spotkanie przedstawicieli Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego z przedsiębiorcami z powiatu lubartowskiego.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Dotyczyć będzie możliwości współpracy z LPNT w zakresie uruchomienia, prowadzenia i rozwoju własnej działalności oraz transferu technologii.

Program:

10.00-10.10 - Powitanie- Pani Magdalena Stachyra prezes LPNT S.A.

10.10-10.40 - Gdzie szukać informacji dotyczących założenia, rozwoju oraz finansowania działalności? - Poradnik Przedsiębiorcy – Pani Bogna Bakalarz radca prawny LPNT S.A.

10.40-10.50 - Sesja pytań

10.50-11.20 - Inkubator Technologiczny - oferta dla młodych przedsiębiorców- Pan Michał Banasiewicz Dyrektor ds. infrastruktury i administrowania obiektami LPNT S.A.

11.20-11.30 - Sesja pytań

11.30-11.50 - „Transfer technologii kluczem do rozwoju przedsiębiorstw” – kompleksowe usługi doradcze dla przedsiębiorców- Pani Joanna Majewska, specjalista ds. projektów LPNT S. A.

11.50-12.00 - Sesja pytań

Zakończenie

 

plakat spotkanie z przedsiębiorcami

10 -13 stycznia w godzinach 7:30 - 15:00 na terenie obwodu łowieckiego 130 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Kozłówka" (lasy i tereny w okolicach Wólki Zawieprzyckiej i Rokitna) planowane jest polowanie zbiorowe.

Nadleśnictwo Lubartów zastrzega, że wykonanie polowań jest uzależnione od warunków atmosferycznych oraz innych niezależnych od nadleśnictwa czynników.

 

polowanie