System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

Na stronie https://internet.gov.pl/ możesz:

Każdy z nas może zweryfikować dane, które zostały wprowadzone do systemu informacyjnego. Już teraz obywatele sygnalizują, że np. system pokazuje punkt jako tzw. białą plamę, tymczasem w danym punkcie adresowym usługi szerokopasmowego dostępu do internetu są dostępne. Bywa też, że operator deklaruje zasięg rzeczywisty, jednak po sprawdzeniu okazuje się on teoretyczny lub parametry usług nie odpowiadają tym zadeklarowanym w systemie.

Jeśli w danym punkcie adresowym nie ma dostępu do sieci, możesz zgłosić zapotrzebowanie na stronie internet.gov.pl. Doświadczenie pokazuje, że operatorzy szybko reagują na podobne sygnały od obywateli i w rekordowym czasie (nawet w ciągu godziny od zgłoszenia) kontaktują się z nimi, przedstawiając swoje oferty.

Jak to zrobić?

  • Wejdź na stronę https://internet.gov.pl/
  • Zaloguj się przez Profil Zaufany lub przy pomocy dowodu elektronicznego z warstwą elektroniczną
  • Zgłoś zapotrzebowanie i weryfikuj prawdziwość danych!

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Łączności, który odpowiada za prowadzenie systemu, także weryfikuje prawidłowość danych kontaktowych operatorów i sprawdza, czy parametry usług, które zostały zaraportowane, są tożsame z tymi, które widnieją na stronie internetowej danego operatora.

Przypominamy o obowiązku zgłoszeń

Przekazywanie danych do systemu i ich aktualizacja w określonych terminach jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Do tej pory formularz w systemie wypełniło ponad tysiąc przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a większość z nich (951) przekazało dane o zasięgach. 156 podmiotów poinformowało, że nie świadczy usług dostępu do internetu.

Wciąż nie wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni zrealizowali obowiązek sprawozdawczy – czekamy na dane od ponad 2600 operatorów lub dostawców usług. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego sprawozdanie złożyło zaledwie kilkadziesiąt samorządów, natomiast formularzy nie wypełniło żadne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.

Na podmiot, który nie wypełnia obowiązku przekazania informacji lub stosownych oświadczeń, albo wypełnia go w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, minister cyfryzacji może nałożyć karę pieniężną – od 100 do 100 tys. zł. Będzie ona nakładana w przypadkach rażącego lekceważenia obowiązku sprawozdawczego.

Inwestujemy w rozwój infrastruktury szerokopasmowej!

Jeżeli chcemy budować gospodarkę opartą na szybkich sieciach szerokopasmowych należy to zmienić – telekomunikacja powinna być dostępna wszędzie. Dotychczas korzystaliśmy ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego kontynuacją jest program FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w ramach którego na wsparcie naszych działań przeznaczono 800 mln zł. Dzięki tym środkom oraz we współpracy z inwestorami telekomunikacyjnymi, umożliwimy dostęp do bardzo szybkiego internetu w ponad 700 tys. miejscach określanych jako białe plamy.

 

19 stycznia w starostwie zebrała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lubartowskiego. Obradom przewodniczył starosta Tomasz Marzęda.

Podczas spotkania przedstawiciele służb podali informacje o podejmowanych na terenie powiatu lubartowskiego działaniach dotyczących utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa mieszkańców. Informacje dotyczyły: stanu utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym, sytuacji związanej z wystąpieniem grypy ptaków, sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych.

W spotkaniu uczestniczyli: radni Rady Powiatu Lubartowskiego Jan Sławecki, Janusz Pożak i Grzegorz Poznański, Michał Pytlak Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie, Radosław Dawidek i Marek Bocian z Komendy Powiatowej Policji, Krzysztof Maryńczak z prokuratury Rejonowej w Lubartowie, Konrad Saweczko Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie, Mikołaj Nicpoń i Kazimierz Sidor z Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, Agnieszka Bartoś-Kwiatkowska - Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Lubartowie, Łukasz Kędziora i Jakub Makuch – 22 Batalion Lekkiej Piechoty / 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej.

 

ostrzezenie meteorologiczne

 

Pobierz plik pdf

14 lutego w budynku bursy szkolnej w RCEZ w Lubartowie w godzinach 9:00-13:00 odbędzie się akcja poboru krwi pod hasłem „Podaruj kroplę miłości”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda.

 

Kto może oddać krew:

Osoby, pomiędzy 18 a 65 rokiem życia i cieszą się dobrym zdrowiem, a także:

  • które ważą co najmniej 50 kilogramów,
  • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
  • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli:

  • nie mieć objawów przeziębienia,
  • nie brać aktualnie żadnych leków (nie dotyczy to większości suplementów diety czyli np. popularnych preparatów witaminowych czy środków antykoncepcyjnych, należy jednak poinformować o tym lekarza kwalifikującego).

Przed przyjściem do punktu krwiodawstwa zalecane jest zjeść lekki posiłek, w ciągu 24 godzin przed pobraniem wypić ok. 2 l płynów i wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

 

png 20230108 093720 0000