Klub HDK PCK przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie zaprasza chętnych do oddania krwi 16 kwietnia do Kamionki. Akcję poboru krwi patronatem honorowym objął Starosta Lubartowski - Tomasz Marzęda.

 

kamionka16.04

6 kwietnia starosta Tomasz Marzęda podpisał kolejne umowy na dotacje z budżetu powiatu na działalność związaną z aktywnością sportową. Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację dzięki wsparciu starostwa zorganizuje XXVII Biegi LEWARTA oraz Wieprz Run-River. Kolejna umowa została zawarta z Klubem PENTAQUE Wieprz Lubartów na dofinansowanie wydarzenia Kula Hula po Powiecie Lubartowskim.

 

0 główne kulki

 

1kulki

Starosta Lubartowski Tomasz Marzęda podpisał kolejną umowę z podmiotem, który uzyskał dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów w 2023 r.

Dotację otrzymało Stowarzyszenie ODNOWA przy kościele O.O. Kapucynów w Lubartowie na "Piknik Trzeźwościowy 2023"

 

 

9 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa „Święto Chrztu Polski”. Na mocy tej ustawy święto to, jest Świętem Państwowym obchodzonym w dniu 14 kwietnia. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

Święto to obchodzimy w Polsce dopiero po raz czwarty, i z tego względu nie jest ono powszechnie przyjęte przez społeczeństwo polskie. Upowszechniajmy to Święto wśród Rodzin, Przyjaciół, Znajomych. Zachęcajmy do zapoznawania się z artykułami dot. tego wielkiego wydarzenia i jego znaczenia dla naszej Ojczyzny na przestrzeni dziejów, zarówno w wymiarze religijnym, narodowym, jak i osobistym. Dostępne materiały można znaleźć m. in. na powstałej w tym celu stronie: www.swietochrztu.pl.

Źródło: www.fundacjaslowo.pl

 

wywieś flagę

Kolejna umowa została podpisana z podmiotem który uzyskał dotację z budżetu Powiatu Lubartowskiego w ramach otwartych konkursów w 2023 r.  

Dotacja trafiła do Klubu Sportowego "Polesie" Kock na działanie pn. „Rozgrywki Piłkarskie KS POLESIE KOCK”.