6 marca w remizie strażackiej w Ostrowie Lubelskim został przekazany autobus na potrzeby strażaków i lokalnej społeczności. Dzięki zaangażowaniu jednostki OSP, dzieci oraz młodzież będą mogły bezpiecznie pokonywać drogę do i ze szkoły.

W uroczystości uczestniczyli minister Przemysław Czarnek, senator Stanisław Gogacz, samorządowcy, lokalni strażacy i mieszkańcy. Starostwo Powiatowe w Lubartowie reprezentowali: starosta Tomasz Marzęda oraz Lucjan Mileszczyk członek zarządu. 

Zakup został sfinansowany ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

Organizatorem głównym konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa a współorganizatorem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r. droga elektroniczną, Formularza zgłoszeniowego, do którego link jest dostępny na stronie www.bitwaregionow.pl .

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

Etap I konkursu (powiatowy)– wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online i zostaną pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalno-prawnym.

Etap II konkursu –Półfinał (wojewódzki)– KGW, które zostaną najwyżej ocenione prze komisje konkursowe podczas danego wydarzenia powiatowego w województwie.

Etap III konkursu – Finał (ogólnopolski) – 16 KGW, po jednym z każdego województwa, które zdobędą 1 miejsce w II etapie konkursu.

 

Bitwa Regionów 1080x1350 plakat na facebook

Mobilny Zespół Rekrutacyjny 22 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie zaprasza 7 marca w godzinach 9.00 – 13.00 do Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Juliusza Słowackiego 8.

W tym dniu czekać będą na Państwa żołnierze, od których będzie można uzyskać informację o warunkach służby oraz wymaganiach i zasadach naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej i 22 Batalionu Lekkiej Piechoty.

 

WOT

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie odbył się briefing prasowy poświęcony dofinansowaniu na zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z Powiatu Lubartowskiego. W konferencji brali udział przedstawiciele powiatowych OSP, p.o. Komendanta Powiatowego st. kpt. Sylwester Goławski, Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Wicestarosta Powiatu Lubartowskiego Jacek Pożarowszczyk, Burmistrz Kocka Tomasz Futera oraz Burmistrz Kamionki Karol Ługowski.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało w czwartek, tj. 23 lutego 2023 r. listę jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie na zakup nowych samochodów. Województwo lubelskie otrzymało pieniądze na zakup 62 lekkich, średnich i ciężkich wozów bojowych. Na liście jednostek, które otrzymały dofinansowanie są trzy jednostki OSP z Powiatu Lubartowskiego. Nowe wozy otrzymają OSP Kock, OSP Kamionka i OSP Jeziorzany.