Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza lokalnych wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych na konferencję „Żywność wysokiej jakości – produkty tradycyjne i regionalne" , która odbędzie się 8 lutego br. o godz. 10:00 w Dworku Helena w Porosiukach k. Białej Podlaskiej.

Podczas konferencji zostaną omówione m. in.:

- zasady wpisywania na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- certyfikacja produktów regionalnych, ich wykorzystanie w zbiorowym żywieniu,

- możliwość sprzedaży własnych wyrobów,

- systemy jakości UE oraz polskie, dzięki którym można pozyskać środki finansowe na promocje swoich wyrobów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego br. pod nr tel. 81 4416 802 lub 81 4416 538. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

zapNkon

ostrzezenie meteo

W środę 31 stycznia w SPZOZ w Lubartowie odbył się briefing prasowy. Dyrektor lubartowskiego szpitala Artur Szczupakowski przedstawił nowego dyrektora do spraw lecznictwa lek. med. Piotra Chęcia. Jest to wieloletni dyrektor do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Rykach. Posiada specjalizację z pulmonologii, interny, chorób wewnętrznych oraz medycyny paliatywnej. Na spotkaniu prasowym mówił o planach, jakie zamierza wdrożyć w celu poprawy jakości usług medycznych. Po konferencji dziennikarze mieli okazję zobaczyć postęp prac na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz trakcie operacyjnym.

 

ostrzezenie meteo

Startuje IV edycja Konkursu dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Nabór wniosków trwa do 31 marca 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w konkursie oraz zasad przeprowadzenia konkursu znajdują się pod linkiem:

https://www.prezydent.pl/.../startuje-iv-edycja-konkursu...

 

1 KdKGW