ostrzezenie meteo

9 maja 2024 r. w Centrum Kultury w Lublinie, w związku z obchodami Dnia Europy oraz udziałem Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, odbyło się spotkanie inicjujące zawarcie Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego.

Staraniom o tytuł ESK 2029 przyświeca idea Re:union, której punktem wyjścia jest odwołanie do Unii Lubelskiej i pamięci o wielonarodowej Rzeczypospolitej. Jednak perspektywa historyczna to jedynie zachęta do pytań o nową wspólnotowość, świadomość odrębności i unikalności, przy jednoczesnym działaniu w idei synergii i współpracy, czyli wartościach kluczowych dla Unii Europejskiej. Idea Europejskiej Stolicy Kultury jest traktowana, przez organizatorów, jako punkt wyjścia do namysłu nad połączeniem we wspólną koncepcję współpracy: miast, gmin i powiatów wschodniej Polski, by móc je promować na arenie międzynarodowej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele władz miast, gmin, powiatów oraz środowisk kulturalnych Lubelszczyzny. Głównym celem spotkania było zawiązanie realnej sieci regionalnej i zapoczątkowanie trwałej współpracy kulturalnej w ramach Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego. Podpisanie przez sygnatariuszy akcesji do projektu było najbardziej  uroczystym punktem środowego Kongresu.

Władze samorządowe oraz jednostki kultury powiatu lubartowskiego reprezentowali: wicestarosta Krzysztof Karczmarz, dyrektor PMDK Jolanta Tomasiewicz oraz rzecznik prasowy starostwa Krzysztof Dudziński. W spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego uczestniczyły również delegacje z miasta i gminy Lubartów oraz gm. Kamionka na czele z ich włodarzami: burmistrzem Karolem Ługowskim, burmistrzem Krzysztofem Paśnikiem i wójtem Jarosławem Budką.

 

30 kwietnia 2024 roku zakończył się projekt bezpłatnej usługi transportowej door-to-door.

W ramach projektu wykonano ponad 2000 kursów. Mieszkańcy powiatu korzystający z transportu jeździli do lekarza, urzędu lub w celach zawodowych. W ciągu tego okresu z przejazdu korzystały osoby jeżdżące indywidualnie oraz grupy. Transport odbywał się na terenie całego powiatu, ale osoby korzystające z tej usługi mogły pojechać także do Lublina.

 

dd2dd

ostrzezenie meteorologiczne

5 maja na placu przed Pałacem Sanguszków odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęły się mszą świętą. Ze strażakami świętował starosta Tomasz Marzęda oraz lokalni samorządowcy i mieszkańcy powiatu.

Odznaczenia otrzymali:

Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:

Krzysztof Gierach, Łukasz Olszak, Radosław Włoch, Pawel Wróbel.

Odznaka św. Floriana:

Jarosław Przysiadły


Złoty Znak Związku OSP:

Krzysztof Krasa, Tadeusz Tarnowski


Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:

Tadeusz Woźniak


Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

st.kpt. Arkadiusz Dołgań, dh Jerzy Jędryszka, asp. Marcin Kutyna


Srebrny Medal za Zaslugi dla Pożarnictwa:

dh Mirosław Barwiński, dh Piotr Hauzer, st. ogn. Wojciech Kasperek, dh Dariusz Małyska, mł. bryg. Łukasz Olszak

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

st. ogn. Krzysztof Gierach, mł.asp.Michał Jezior, dh Tomasz Puła


Złota Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego:

dh Stanisław Grzesiak

Srebrna Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego:

dh Stanisław Bochyński

Brązowa Odznaka za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego:

dh Krzysztof Karpiński, dh Tomasz Pydyś

Awanse na wyższe stopnie służbowe:

bryg. Jarosław Przysiadły - na starszego brygadiera

asp. Piotr Matejsko, asp. Rafał Rybak - na starszego aspiranta

mł. asp. Krystian Lewkowicz, mł. asp. Kornel Maciąg - na aspiranta

ogn. Krzysztof Gierach, ogn. Michał Toboła - na starszego ogniomistrza

st. sekcyjny Michał Antoszak - na młodszego ogniomistrza

Listy gratulacyjne otrzymali: Tadeusz Tomasiak - z okazji 80 - tych urodzin, Zenon Czarnecki - z okazji 70 - tych urodzin