Koło PZW Firlej Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie otrzymało wsparcie z budżetu powiatu lubartowskiego na organizację imprezy "Wędrówki z wędką w Powiecie Lubartów". Umowę na dofinansowanie z przedstawicielami związku podpisał starosta Tomasz Marzęda oraz wicestarosta Jacek Pożarowszczyk.

 

19 kwietnia 2023 roku społeczność szkolna Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie włączyła się w obchody 80 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim poprzez udział w akcji Żonkile 2023, społeczno-edukacyjnego przedsięwzięcia #ŁączyNasPamięć, prowadzonego przez POLIN-Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Z tej okazji podjęto szereg inicjatyw mających na celu upamiętnienie tragicznych wydarzeń okresu II wojny światowej, dotyczących zwłaszcza ludności narodowości żydowskiej.

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSÓW

na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych

prowadzonych przez Powiat Lubartowski

 

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłosił konkursy na:

  • stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, ul. Chopina 6,
  • stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie, ul. Słowackiego 7.

(uchwała Nr 932/23 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 9 maja 2023 r.)

ostrzezenie meteorologiczne

8 maja bibliotekarze uroczyście obchodzą swoje święto. Z tej okazji Lubartowskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zorganizowali wyjazd integracyjny dla bibliotekarzy z powiatu lubartowskiego.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek rozpoczął się od wizyty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Abramowie, gdzie wójt Gminy Abramów pan Marek Kowalski przywitał przybyłych i złożył wszystkim życzenia. Tam też odbyła się oficjalna części spotkania. Wręczono listy jubileuszowe podpisane przez Pana Tomasza Marzędę - Starostę lubartowskiego oraz kwiaty. Bibliotekarze z powiatu lubartowskiego odwiedzili również Bibliotekę Miejską w Puławach, poznali jej cele i narzędzia do ich osiągania. Nie obyło się bez wizyty w Kazimierzu Dolnym oraz Nałęczowie.

Jubileusze pracy bibliotekarskiej obchodzili:

1. Pani Elżbieta Kozdruń 40 lecie pracy - Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie

2. Pani Beata Moczarska 35 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

3. Pani Małgorzata Gołębiowska 35 lecie pracy - Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

4. Pani Beata Wilczyńska 35 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie

5. Pani Krystyna Dziedzic 35 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie, Filia w Pałecznicy

6. Pan Andrzej Rybak 35 lecie pracy - Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie

7. Pani Ilona Górska 20 lecie pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie

8. Pani Ariadna Ewa Zalewska 20 lecie pracy – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie