W piątek 22 września przed zabytkowym budynkiem dworca PKP w Lubartowie odbył się briefing prasowy poświęcony podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tego miejsca.

 Jest to ważny krok w procesie inwestycyjnym w celu kompleksowej przebudowy i dostosowania przestrzeni dla podróżnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami przy zachowaniu historycznego wyglądu budynku.

 Dworzec w Lubartowie jest jedną z jedenastu inwestycji realizowanych w województwie lubelskim w ramach obecnego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

 - Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych kupowałem tu bilety. Potem ruch pasażerski przez Lubartów zamarł, dworzec nie był użytkowany - mówił starosta Tomasz Marzęda na konferencji prasowej poprzedzającej podpisanie umowy.

 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw: Infrastruktury, Finansów, Aktywów Państwowych, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Lubartowie, PKP oraz inwestora

 

22 września odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Michowie połączone z jubileuszem 75 – lecia powstania biblioteki.

Od teraz mieszkańcy będą mieli lepsze warunki aby realizować swoje pasje oraz uczestniczyć w różnego typu wydarzeniach literackich, edukacyjnych i społecznych.

Do 27 września w bibliotece można zobaczyć prace Ireneusza Targońskiego z cyklu "Piórkiem i dłutkiem".

Powiat Lubartowski reprezentował starosta Tomasz Marzęda.

 

19 września w Nowym Uścimowie odbyło się spotkanie informacyjne Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie z mieszkańcami i właścicielami gruntów ze wsi Maśluchy i Nowy Uścimów. W spotkaniu uczestniczył starosta Tomasz Marzęda, który jest odpowiedzialny za formalne postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie scaleniowe.

O korzyściach płynących z procesu scaleniowego informowali Bartosz Czech, z-ca dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie oraz Zbigniew Bojanowski, Geodeta Powiatowy.

 

Więcej informacji o scaleniach można uzyskać na stronie wojewódzkiego biura geodezji:

https://wbglubelskie.pl/dlaczego-scalamy-nasze-grunty/

 

 

18 września w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.

W konwencie udział wzięli starostwie powiatów, a także Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP, Lech Sprawka - Wojewoda Lubelski oraz płk Jerzy Flis - Szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji w oświacie, a także przedstawiona została oferta wojska dla jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiciele powiatów województwa lubelskiego, mieli również okazję poruszyć bieżące tematy związane z samorządem.

Powiat Lubartowski reprezentował starosta Tomasz Marzęda.

 

1 konP

 

2konP

 

3konP